Skip to content

Veilig Sport Klimaat

Veilig Sport Klimaat en Sportief beleid Blauwwit Basketball Roosendaal

De VertrouwensContactPersoon binnen Blauw-Wit Basketball, Mevr M. Jansen is te bereiken via VertrouwensCP@blauw-wit.com

VSK-Ambassadeur Cees van Rootselaar aan het woord


Veilig-sportklimaat:


Coach als opvoeder:


Doelen:


Gedrag:


Relatie-coach-spelers:

 

 

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Tertiary Sidebar